Każdy obywatel powinien wiedzieć, że organy ścigania dysponują jedynie określonym czasem na znalezienie, a także ukaranie sprawcy danego przestępstwa. Zgodnie z przepisani polskiego kodeksu karnego, karalność za określony czyn ustaje po pewnym czasie.

Przedawnienie – jego definicja oraz terminy

Polskie prawo przewiduje ustanie karalności po upływie ściśle określonego przez kodeks czasu. W takich wypadkach mówi się o przedawnieniu karalności, natomiast długość okresu, po którym przedawnia się przestępstwo w dużej mierze zależy od tego, czy było ono kwalifikowane jako zbrodnia lub jako występek, a także od kary przewidzianej za popełnienie takiego czynu.
Należy wiedzieć, iż karalność przestępstwa ustępuje, jeśli od czasu jego popełnienia minęło:

  • 30 lat – jeśli czyn stanowi zbrodnię zabójstwa,
  • 20 lat – jeśli czyn stanowi inną zbrodnię,
  • 15 lat – jeśli czyn stanowi występek, który jest zagrożony karą pozbawienia wolności powyżej 5 lat,
  • 10 lat – jeśli czyn stanowi występek, który jest zagrożony karą pozbawienia wolności powyżej 3 lat,
  • 5 lat jeśli mowa o pozostałych występkach.
    Jak widać terminy przedawnień są bardzo różne i zależą od stopnia przestępstwa. Nie oznacza to jednak, że należy zwlekać ze zgłoszeniem przestępstwa do prokuratury, ponieważ niektóre sprawy mogą trwać nawet latami.

Przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego

Przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego charakteryzują się nieco inną długością okresu przedawnienia, który zapisany jest w Art. 101 par. 2 k.k. i mówi następująco: „Karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia.” Najlepiej wówczas skorzystać z usług wykwalifikowanego prawnika, którego można bez problemu znaleźć w internecie wpisując frazy: „adwokat sprawy karne Łódź” lub „adwokat prawo karne Łódź”. Ponadto można również poczytać opinie na jego temat i wybrać tego, którego polecają inni klienci.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *