Można zauważyć, że młodzi ludzie coraz częściej spełniają swoje marzenie o budowie własnego domu. Kiedy tak o tym myślimy, zdarza się, że nie do końca zdajemy sobie sprawę, jakie formalności musimy załatwić, by uzyskać zgodę na budowę. W wielu przypadkach budowa domu wiąże się również z koniecznością wyburzenia starego obiektu, który na działce się znajduje. W tym przypadku również potrzebne są odpowiednie dokumenty i pozwolenie, które pozwoli nam działać zgodnie z prawem. W moim dzisiejszym artykule postaram się przybliżyć Państwu nieco tę sprawę i wytłumaczyć co jest w obu wymienionych przypadkach niezbędne.

Pozwolenie na budowę domu, wydawane jest na wniosek inwestora. Potrzebne formularze znaleźć można najczęściej na stronie internetowej Starostw Powiatowych. Jednorodzinny dom nie jest budową specjalistyczną, dlatego również ilość dokumentów potrzebnych do uzyskania pozwolenia nie jest zbyt duża. We wniosku na pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego należy uwzględnić przede wszystkim:

– Szczegółowe dane inwestora.

– Nazwę oraz rodzaj inwestycji.

Do składanego wniosku dołączamy następujące dokumenty:

– Egzemplarze projektu budowlanego.

– Uprawnienia do projektowania w danej branży.

– Zaświadczenie o przynależności.

– Oświadczenie architekta oraz wszystkich projektantów.

– Zezwolenie zjazdu włączenia do drogi publicznej.

– Warunki na przyłącza gazowe (jeżeli jest projektowana sieć gazowa w budynku) oraz energii elektrycznej.

– Warunki Zabudowy lub Wpis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

– Wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.

– Mapa do celów projektowych.

– Badania gruntowe.

– Zaświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością.

ROZBIÓRKA

Do wniosku o rozbiórce należy dołączyć:

* Zgodę właściciela obiektu.

* Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.

* Opis sposobu i zakresu prowadzenia robót rozbiórkowych.

* Szkic usytuowania obiektu budowlanego.

dom

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *